SIÊU MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE DUY NHẤT NGÀY 16.6

SIÊU MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE DUY NHẤT NGÀY 16.6

Lưu mã voucher về xài dần thôi anh chị em

Xem tất cả tại: https://bit.ly/2V2obBt

TOÀN SÀN CHO SHOP EXTRA

? Mã FSS16JUNE5 hoàn 20%, tối đa 20k đơn từ 50k

? Mã FSS16JUNE3 hoàn 15%, tối đa 50k đơn từ 300k

? Chi tiết tại: https://bit.ly/2CbaWrp

.

? KHUNG GIỜ SĂN SALE

? Áp toàn shopee ( Cập nhật sát 12h)

3 mã toàn shopee cập nhật sau

1 mã giảm 8% cho đơn 500

1 mã hoàn 10% cho đơn 500

Chi tiết tại: http://bit.ly/2E6I69t

.

? Áp chung cho tiêu dùng nhanh ( Sksđ, mẹ bé, bách hóa, thú cưng, giặt giũ )

Nhập mã FMCG166K hoàn 166k cho đơn 499k: https://bit.ly/2YDtbx3

.

? Áp chung cho đời sống ( Ncđs, đồ chơi, nhà sách, ô tô xe máy )

Mã LIFEDEM16 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 300K: https://bit.ly/37vdqwt

.

? Áp chung cho ngành công nghệ

Nhập mã ELHUNT1606 hoàn tối đa 166k đơn 500k: https://bit.ly/3hrawxn

.

? Áp cho các nhóm ngành thời trang

Túi ví: Mã WBFLASH16 giảm thẳng 100k cho đơn 500k: https://bit.ly/2Y4Sj0K

Đồng hồ: Mã WTCHFLASH16 hoàn 100k xu cho đơn 166k: https://bit.ly/2MWm6T4

Giày dép: WSFV1606 Giảm 100K đơn 300k: https://bit.ly/3d4Hdgr

.

? SIÊU SALE THỜI TRANG

? Áp chung cho 9 ngành thời trang

Cho shop thường: Mã FASHIONWEEK1 giảm 15% tối đa 30k cho đơn hàng từ 100k

Cho shop mall: Mã FASHIONWEEK2 giảm 15% tối đa 80k đơn 350k

Cho shop mall: Mã FASHIONBIG6 giảm 100.000đ cho đơn từ 0đ

.

? Nhóm ngành riêng

? Thời trang nữ

WAFAS1606 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K

WA1606 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K

WABIG16 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99k

WAML16JU giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K cho Thời trang nữ thuộc Shopee Mall

.

? Phụ kiện

FAGIFT16 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K

.

? Túi ví

WB1606 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 0Đ

· WS1606A giảm 15%, tối đa 80k đơn từ 350k

.

? Giày dép

WS1606 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 0Đ

WS1606A giảm 15% tối đa 80K đơn từ 350K

.

? Thời trang bé

KIDSUPER16 hoàn 15% tối đa 80K đơn từ 350K

KIDPRE6 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 150K

KIDMALL6 hoàn 15%, tối đa 30k đơn từ 150k

KIDFA1606 hoàn 15%, tối đa 30k đơn từ 99k

.

? Thời trang nam

MAFST1606 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 0Đ

MAGP1606 giảm 20% tối đa 100K đơn từ 250K

MAOP1606 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 99K

MAFSS50K1606 hoàn 15%, tối đa 30k đơn từ 0đ

MAMALL1606 giảm 20% tối đa 200K đơn từ 500k ( cho shop Mall)

.

? Giày dép nam

MAMSH6 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 99K

MAMSF6 giảm 20% tối đa 70K đơn từ 150K

MAMSHB6 giảm 15% tối đa 50K đơn từ 150K

MAMST6 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K

MAMSML6 hoàn 15% tối đa 150K đơn từ 300K

.

? Đồng hồ

WTCH166 giảm 15% tối đa 30K đơn từ 0Đ

WTCHJUNE hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K

WTCHT6 giảm 20K đơn từ 99K

WTCHMALL6 hoàn 15% tối đa 150K đơn từ 200K

WTCHMALLT6 giảm 50K đơn từ 399K sp Mall

.

? Thể thao du lịch

MASOH6 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 99K

MASOFCP6 hoàn 15% tối đa 50K đơn từ 99K

MASOT6 hoàn 15%, tối đa 30K đơn từ 99K.

MASOML6 giảm 15%, tối đa 50K đơn từ 150K

MASOMALL6 hoàn 15%, tđ 150k từ 200k

? Chi tiết cùng các mã khác tại: https://bit.ly/2UHP3q0

.

?** SALE THỜI TRANG 2**

? Voucher ưu đãi từ các ngành hàng dành cho thời trang shop mall

? Chi tiết tại: https://bit.ly/2YzYsBf

.

? TIÊU DÙNG NHANH ( SKSĐ, MẸ BÉ, BÁCH HÓA, THÚ CƯNG, GIẶT GIŨ )

? Mã áp chung cho các ngành trên

Mã FMCG1606 giảm 8% tối đa 80K đơn từ 500K

Mã FMCGSALE16 giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K

Mã FMCG166K hoàn 166K đơn từ 499K

Mã FMCGFSS giảm 10%, tối đa 50k đơn từ 300k dành cho shop extra

? Chi tiết tại: https://bit.ly/30I647c

.

? TIÊU DÙNG SHOP CHÍNH HÃNG

? FMCG20 giảm 20k đơn từ 179k

? FMCG12 giảm 12%, tố iđa 70k đơn từ 499k

? Chi tiết tại: https://bit.ly/3e5odQp .

? SỨC KHỎE SẮC ĐẸP

? COS1606 giảm 8% tối đa 70K đơn từ 399K

? COSHOT16 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 350K

? COSUP16 giam5 10% tối đa 50K đơn từ 299K

? COSUP16 giam5 10% tối đa 50K đơn từ 299K ( Cho shop mall )

? COSLUX16 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 450K ( Cho shop mall )

.

? MẸ BÉ

? Mã MKBCSALE1 giảm 8% tối đa 70k đơn từ 400K

? Mã MKBCSALE2 giảm 100K đơn từ 1tr3

? Mã FMCGMEXJUN2 hoàn 10% tối đa 80K đơn từ 599K

? Mã MKBCTHANG6 hoàn 5% tối đa 40K đơn từ 400K

.

? BÁCH HÓA ONLINE

? Mã GROSALE16 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 300K.

?Mã GROMSPS16 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 199K

.

? THÚ CƯNG

?Mã PETSALE16 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 300K

?Mã PETMSPS16 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 199K

?Mã PETT6 hoàn 8% tối đa 70K đơn từ 300K

.

? GIẶT GIŨ

?HC1606 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 150K

?HCSALE16 giảm 5% tối đa 150K đơn từ 1 triệu

?HCJUN hoàn 8% tối đa 25K đơn từ 150K

(shop mall )

.

? TIÊU DÙNG NHANH SHOP NƯỚC NGOÀI

? CBFMCG giảm 15% tối đa 30K đơn từ 50K

.

? NGÀNH ĐỜI SỐNG ( NCĐS, Ô TÔ, NHÀ SÁCH, ĐỒ CHƠI )

? LIFEDEM16 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 300K

? Chi tiết tại: http://bit.ly/35caGlH

.

? NHÀ CỬA ĐỜI SỐNG

?HLSALE1606 giảm 10% tối đa 100K đơn từ 300K.

?HLXU06 hoàn 20k đơn từ 50k

?Săn deal đồng giá 1k – 6k

? Chi tiết tại: https://bit.ly/3e3ZXhD

.

? SÁCH – VĂN PHÒNG PHẨM

? Mã BM1606 giảm 8%, tối đa 100k đơn từ 300K

? Mã BMHOT16 giảm 15%, tối đa 100k đơn từ 99K

? Mã BM06SALE hoàn 20k đơn từ 50K

? Chi tiết tại: https://bit.ly/2ULCidX

.

? ĐỒ CHƠI

? TOY1606 hoàn 15% tối đa 100K đơn từ 99K

?TOYJUNE giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0đ.

?TOYXU6 hoàn 20k đơn từ 99K.

?TOYFSS6 giảm 15K đơn từ 0đ cho Đồ chơi thuộc shop Xtra.

?TOYMALL6 giảm 10% tối đa 100K đơn từ 300K ( Cho shop mall )

? Chi tiết tại: https://bit.ly/2Y0P4Ye

.

? Ô TÔ – XE MÁY

?AU1606 hoàn 20% tối đa 100K đơn từ 99K

?AU0106 hoàn 15% tối đa 25K đơn từ 0đ

? AUQTE6 hoàn 20% tối đa 30K đơn từ 50K cho hàng Quốc tế.

? Chi tiết tại: https://bit.ly/30QcyRP

.

?** SHOP NƯỚC NGOÀI**

? CBJUN16A giảm 12k đơn từ 30k

? CBBU166 giảm 20k đơn từ 50k

? CBJUN16 giảm 15%, tối đa 30k đơn từ 50k

? Tiêu dùng: CBFMCG giảm 15%, tối đa 30k đơn từ 50k

?Công nghệ CBEL06 giảm 20%, tối đa 30k đơn từ 50k

? Chi tiết tại: https://bit.ly/2Y4U3ai

.

? ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ

? Áp chung cho công nghệ

Mã ELHUNT1606 hoàn 166K đơn từ 500K

? Điện tử công nghệ ( Mã dưới dùng được luôn )

Nhập mã ELCOIN06 hoàn 6% tối đa 300k cho đơn 1,5 triệu

Nhập mã ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1 triệu cho đơn 3 triệu

Nhập mã ELMALLN6 giảm 10% tối đa 300k cho đơn 300k cho shop mall

Nhập mã ELMALLS6 giảm 12% tối đa 700k cho đơn 3 triệu shop mall

? Điện gia dụng

Nhập mã ELHAJUNE giảm 6% tối đa 700k cho đơn 5 triệu

Nhập mã ELHA6 giảm 7% tối đa 1,5 triệu cho đơn 3 triệu

? Chi tiết tại: http://bit.ly/2rAaeik

.

? TỪ SỮA ENFA

? MKBMEXENT5 giảm 50k đơn từ 750k

? MKBMENFA061 giảm 50k đơn từ 700k

? MKBMENFA06 giảm 120k đơn từ 1.5triệu

? Săn voucher các khung giờ

? Chi tiết tại: https://bit.ly/2B9rQWY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *